Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3225 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów RPO WM - Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych (PZP) w projektach unijnych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 25.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

​Dotacja z Programu Regionalnego na usuwanie azbestu w gminie Kozłów

Wiadomości, , 12.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Możliwe utrudnienia w komunikacji telefonicznej z Punktami Informacyjnymi w Małopolsce

Wiadomości, , 12.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zaktualizowano Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Wiadomości, , 11.04.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów RPO WM - Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych (PZP) w projektach unijnych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 23.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.02.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dni Otwarte Funduszy Europejskich: Zgłoś się!

Wiadomości, , 11.04.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Skorzystaj z pomocy Rzecznika Funduszy Europejskich

Wiadomości, , 11.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Ruszył elektroniczny system obsługi klienta

Wiadomości, , 11.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Wiadomości, , 11.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego