Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3862 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2019 r.

Wiadomości, , 13.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 12.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nabór wniosków na scalania gruntów coraz bliżej

Wiadomości, , 12.02.2019
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla mieszkańców Małopolski Zachodniej

Wiadomości, , 11.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Naukowiej wyrusza w drogę

Wiadomości, , 08.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

​Pierwsza pomoc dla przedsiębiorców

Wiadomości, , 08.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy Unii Europejskiej

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 19.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego