Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 4054 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy

Wiadomości, , 07.05.2019
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 21.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 17.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wiadomości, , 06.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 06.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyścig z czasem w walce o życie. Fundusze Europejskie dbają o nasze bezpieczeństwo.

Wiadomości, , 01.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Odwołane szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

Wiadomości, , 30.04.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego