Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3862 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

162 nowe placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Wiadomości, , 07.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski

Wiadomości, , 06.02.2019
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lutowe konsultacje dla mieszkańców subregionu sądeckiego

Wiadomości, , 06.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Bezpłatne lutowe konsultacje dla mieszkańców subregionu podhalańskiego

Wiadomości, , 06.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Uwaga przedsiębiorcy! Tylko do 19 lutego. 210 mln zł na badania i rozwój

Wiadomości, , 05.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 24.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Wiadomości, , 05.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana godzin otwarcia Punktu Informacyjnego w WUP w Krakowie

Wiadomości, , 04.02.2019
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Zyskaj szansę na odbycie szkolenia lub stażu!

Wiadomości, , 04.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wiadomości, , 04.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 01.02.2019
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej