Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3624 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 09.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Październikowe konsultacje dla mieszkańców subregionu podhalańskiego

Wiadomości, , 09.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki naboru - Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich zawita do Muszyny

Wiadomości, , 08.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 22.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

W Tarnowie powstanie Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci

Wiadomości, , 08.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Wiadomości, , 08.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.11.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny merytorycznej - Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.11.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Małopolska osiągnęła cel na 100%

Wiadomości, , 05.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 25.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego