Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3488 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Iwanowice, Gołcza, Charsznica oraz Książ Wielki z dotacjami RPO WM na rewitalizację i parkingi

Wiadomości, , 04.07.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zdobądź szansę na lepszą przyszłość!

Wiadomości, , 03.07.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Komunikat w sprawie terminu rozpoczęcia konkursu w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ B

Wiadomości, , 03.07.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Strategia komunikacji PROW 2014-2020

Wiadomości, , 03.07.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 2 lipca 2018 r.

Wiadomości, , 02.07.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Bądź aktywny zawodowo!

Wiadomości, , 02.07.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Modernizacja drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Otfinów

Wiadomości, , 29.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

W Szerzynach i Drwini inwestycje, z których skorzystają dzieci

Wiadomości, , 29.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.11.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczący zwrotów środków w ramach RPO WM 2014-2020

Wiadomości, , 27.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Kolejne kilometry ścieżek rowerowych i parkingi ze środków unijnych

Wiadomości, , 27.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego