Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3749 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 06.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Przyszłość przedsiębiorstw Małopolski leży w innowacyjnych rozwiązaniach, które wdrażają Centra Transferu Wiedzy

Wiadomości, , 23.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 04.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 03.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Będziemy podróżować jeszcze bardziej ekologicznie

Wiadomości, , 21.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Jak działają Centra Transferu Wiedzy w Małopolsce?

Wiadomości, , 21.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Są pieniądze na kształcenie zawodowe małopolskich uczniów

Wiadomości, , 21.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu limanowskiego

Wiadomości, , 21.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 29.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Wiadomości, , 16.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego