Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3488 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Młodzi z subregionu tarnowskiego z szansą na rozwój zawodowy

Wiadomości, , 22.06.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny merytorycznej - Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Podstawówka w Pojałowicach z nową salą gimnastyczną

Wiadomości, , 22.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Komunikat na temat zmian w dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wiadomości, , 22.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Na gościńcu kariery

Wiadomości, , 21.06.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Milionowe wsparcie unijne dla projektów z powiatu wadowickiego

Wiadomości, , 21.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Aktualna wersja PROW 2014-2020

Wiadomości, , 20.06.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komisja Europejska zaprasza do udziału w naborze w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej

Wiadomości, , 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu dla projektów pozakonkursowych

Wiadomości, , 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Trampolina do przyszłości

Wiadomości, , 20.06.2018
Program Wiedza Edukacja i Rozwój