Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 2987 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji - edycja druga

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 19.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 17.01.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 21.09.2017
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Tarnów: małopolskie gminy stawiają na czyste powietrze

Wiadomości, , 18.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 18.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Ekologicznie inwestycje w gminie Drwinia

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Seminarium informacyjno-konsultacyjne nt. trzeciego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa

Wiadomości, , 15.12.2017
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Zmiana Regulaminie konkursu dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Program Regionalny wspiera małopolskie uzdrowiska

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Małopolska - otwieramy sezon zimowy!

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego