Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 3795 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Odwołane szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Wiadomości, , 27.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

"Patent na dobry początek" - weź udział w seminarium

Wiadomości, , 27.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego

Wiadomości, , 27.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.07.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 05.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 07.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 06.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Przyszłość przedsiębiorstw Małopolski leży w innowacyjnych rozwiązaniach, które wdrażają Centra Transferu Wiedzy

Wiadomości, , 23.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 04.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 03.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego