Konkurs Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich

Kategoria: Konkurs

Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

Informacje o konkursie

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

W tym roku można zgłaszać projekty w nowych kategoriach, tj. turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie, edukacja. 

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: 

 • Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
 • Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
 • Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
 • Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
 • Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
 • Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
 • Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Udział w tym przedsięwzięciu to dla beneficjentów szansa na wypromowanie projektów, które reprezentują wysoką wartość, m.in. turystyczną, kulturalną czy edukacyjną. Dzięki dobrym pomysłom i innowacyjnym rozwiązaniom najlepiej zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności w wielu obszarach naszego kraju. 

Nagrody

Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne. 

Jak się zgłosić

Każdy projekt ma szansę, wystarczy tylko: 

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (DOC 500 KB) wraz z oświadczeniem uczestnika konkursu (PDF 619 KB),
 2. odesłać wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:
  Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
  ul. Zjazd 2/4 60-653 Poznań
  e-mail: konkurs@smartlink.pl 

Do kiedy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.   

Spotkania z nominowanymi

Projektodawcy, którzy uzyskają nominacje do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenie Kapituły Konkursu, aby zaprezentować swoje projekty. Spotkania będą się odbywać w Warszawie w czerwcu i lipcu 2015 r. 

Kontakt

Wyjaśnień udziela Biuro Konkursu: 

Piotr Koziróg, tel. kom. 605-517-004, tel./faks: (61) 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Dokumenty

Regulamin konkursu Polska Pięknieje (PDF 653 KB)

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego (PDF 632 KB)