Świat współpracy – świat konfrontacji. VIII Konferencja Krakowska

Kategoria: Wydarzenie
od 15.06.2015 09:30 do 16.06.2015 15:00

Jak kryzys w Unii Europejskiej może wpłynąć na nasz kraj? Czy polskiej gospodarce grozi stagnacja? To tylko niektóre pytania, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy VIII Konferencji Krakowskiej.

VIII Konferencja Krakowska (15-16 czerwca br.) będzie odbywać się pod hasłem „Świat
współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności”. Dyskusja będzie koncentrowała się m.in. wokół zagadnień związanych z zagrożeniami, ale i szansami dla polskiej gospodarki w czasach niepewności, wyzwaniami dla polskiej polityki zagranicznej, problemami imigracji, przyszłością samorządności, rozwojem metropolii. 

Swój udział w konferencji zapowiedzieli, jak co roku, znani politycy, finansiści i samorządowcy, m.in. Elżbieta Bieńkowska - unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, były wicepremier Grzegorz Kołodko, Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, eurodeputowani: Michał Boni i Jan Olbrycht, senator Janusz Sepioł,  Mateusz Morawiecki – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK, prof. Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale należy się zarejestrować:

Więcej o konferencji 
Informacje na Facebooku