"Bo jak nie my to kto?" ProBiznes Marta Krawczyk

kobiety1_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany wyłącznie do kobiet powyżej 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych w powiatach: miechowskim, olkuskim lub chrzanowskim.

Formy wsparcia

Uczestniczki projektu oprócz takich form pomocy jak:

  • poradnictwo zawodowe,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • wsparcie mentora/trenera personalnego,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże (w kancelariach prawnych, centrach medycznych, w firmach zajmujących się grawerowaniem metodą fototechnologii),
  • pośrednictwo pracy,
  • pośrednictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,

mogą skorzystać z bonu piękności, pozwalającego przełamać barierę w podjęciu aktywności zawodowej, powstałej w wyniku braku umiejętności prezentacji samej siebie.

W ramach tej formy wsparcia zostanie sfinansowana wizyta uczestniczek w salonach: kosmetycznym, fryzjerskim oraz fotograficznym (celem wykonania zdjęć do dokumentów aplikacyjnych).

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Dane

Projekt: "Bo jak nie my to kto?
Beneficjent: ProBiznes Marta Krawczyk
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego