Budowa północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa

Obwodnica Chrzanowa.jpg

Obwodnica Chrzanowa to kluczowa inwestycja nie tylko ze względów ekonomicznych i środowiskowych, ale także architektoniczno-krajobrazowych. Na nowej drodze znalazł się m.in. okazały wiadukt usytuowany przy wjeździe do miasta. Inwestycja umożliwia swobodny przejazd do zachodniej i południowej części miasta z pominięciem ścisłego centrum, łączy się bezpośrednio z autostradą A4 oraz ułatwia mieszkańcom dostęp do szpitala. Wyprowadzenie ruchu poza centrum pomaga w ochronie zabytkowej części Chrzanowa, poprawia klimat akustyczny oraz ogranicza zanieczyszczenie powietrza. Obwodnica posiada skrzyżowania ze wszystkimi drogami lokalnymi, co umożliwia płynny ruch zarówno na obszarach, gdzie prowadzone są już inwestycje, jak i planowanych do zagospodarowania. Wartość inwestycji, tak ważnej dla mieszkańców i przedsiębiorców, wyniosła ok. 85,7 mln zł, z czego aż 71,6 mln zł pochodziło ze środków Programu Regionalnego.