Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Klasztornego wraz z Domem Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Bazylika Grobu Bożego2.jpg

Bazylika Grobu Bożego, położona na Małopolskim Szlaku Bożogrobców Wyżyny Miechowskiej, jest najważniejszym zabytkiem Miechowa. Dzięki wykonaniu kompleksowego remontu konserwatorskiego elewacji, klasztor oraz Dom Generałów odzyskał dawny blask. W Kaplicy Grobu Bożego, będącej gotycko-renesansową kopią kaplicy w Jerozolimie, odnowiono freski ścienne pokrywające wewnętrzną powierzchnię kopuły. Wartość inwestycji sięgnęła aż 12,1 mln zł, z czego 9,1 mln zł stanowiło wsparcie z Programu Regionalnego.