Realizowane projekty

Przeczytaj informacje na temat projektów, które są realizowane dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nasz region otrzymał w tej perspektywie aż 2,88 mld euro, które wspierają działania w różnych innowacyjnych obszarach: badania i rozwój, cyfryzacja, przedsiębiorczość, gospodarka niskoemisyjna, środowisko, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport, rynek pracy, edukacja, rewitalizacja, ochrona zdrowia. 

Dodatkowo Województwa Małopolskie realizuje również projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.