Spotkania informacyjne na temat programów INTERREG: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, EUROPA

od 03.03.2015 10:30 do 17.03.2015 17:00
Poznań, Katowice, Toruń

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniach na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach. Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie.

Harmonogram spotkań

  • 3 marca 2015 r., Poznań
  • 12 marca 2015 r., Katowice
  • 17 marca 2015 r., Toruń

Rejestracja dostępna w trybie on-line

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych. Chcemy także pokazać związek między RPO 2014-2020 a programami EWT. Każde spotkanie ma temat przewodni, który zostanie szczególnie podkreślony w trakcie wystąpień. W Poznaniu i Katowicach będzie to innowacyjność i MŚP, w Toruniu dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 marca br. - Interreg Europa Środkowa; 6 maja br. - INTERREG EUROPA), spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych (współpracy) otrzymywanych od zagranicznych partnerów. Szczegóły na temat wydarzeń są dostępne w załączonych programach ramowych.

W razie pytań dotyczących ww. programów EWT zapraszamy do kontaktu z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: