Spotkanie informacyjne na temat Międzyregionalnego Programu Interreg Europa - Kraków

od 02.06.2015 10:00 do 02.06.2015 15:00
Centrum Biurowe Lubicz, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, sala konferencyjna na parterze

2 czerwca br. w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Międzyregionalnego Programu Interreg Europa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska i efektywnego zarządzania zasobami. Jest ono organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane sposoby finansowania przedsięwzięć, zasady udziału oraz informacje dot.  nowego naboru w ramach Programu INTERREG Europa (kontynuacja programu INTERREG IVC). Przedstawione zastaną również zdobyte doświadczeni projektowe z minionej perspektywy finansowej 2007-2013.

Działania w programie ukierunkowane są na: wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy podmiotami, wspieranie działań służących poprawie efektywności energetycznej, promocję innowacji i rozwiązań oraz transfer wiedzy w obszarach dotyczących: energii, mobilności, gospodarki niskoemisyjnej i środowiska. 

Zgłoszenia na spotkanie proszę kierować na adres e-mail: agata.wesolowska@umwm.pl do dnia 28 maja 2015 r.