Spotkanie informacyjne "Innowacyjny przedsiębiorca, inteligentny rozwój" - Chrzanów

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 28.05.2015 10:00 do 28.05.2015 12:30
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, siedziba Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej, III piętro

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do firm, które chcą realizować projekty w obszarze badań naukowych i innowacji, w tym poszukujących nowych rynków zbytu, w szczególności z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 26 maja br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (32) 627 23 10 lub (32) 627 23 11 lub elektronicznie na: fem_chrzanow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.