Spotkanie informacyjne "Innowacyjny przedsiębiorca, inteligentny rozwój" - Kraków

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 26.05.2015 10:00 do 26.05.2015 12:30
Kraków, ul. Wielicka 72 B, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do firm, które chcą realizować projekty w obszarze badań naukowych i innowacji, w tym poszukujących nowych rynków zbytu, w szczególności z terenu miasta Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 maja br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.