Spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia" w Chrzanowie

Kategoria: zamówienia publiczne
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, siedziba Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej, III piętro

Uczestnicy spotkania:

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem funduszy na
szkolenia ze źródeł unijnych w szczególności z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego.

Uwagi:

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 4 sierpnia br. do godz. 12.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (32) 627 23 11 lub elektronicznie na adres fem_chrzanow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.