Spotkanie informacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 - Stary Sącz

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 24.06.2015 10:00 do 24.06.2015 13:30
Urząd Miejski w Starym Sączu (Sala Narad), ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do mieszkańców i instytucji z terenu Gminy Stary Sącz, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 22 czerwca br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (18) 442 25 78, (18) 442 25 79 lub elektronicznie na adres: fem_nowysacz@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.