Spotkanie informacyjne "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020" - Szyce (gmina Wielka Wieś)

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 16.07.2015 10:00 do 16.07.2015 13:00
budynek komunalny Szyce 65

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do mieszkańców oraz instytucji działających na obszarze gminy Wielka Wieś, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 lipca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.