Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych w Krakowie

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 04.03.2015 12:00 do 04.03.2015 15:30
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej), sala 106, piętro I

Uczestnicy spotkania: przedstawiciele lokalnych społeczności, w szczególności organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 2 marca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja rozpoczyna się 23 lutego br.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA!!! W przypadku braku możliwości dotarcia na spotkanie pomimo wcześniejszej rejestracji prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 2 marca br. telefonicznie lub poprzez e-mail.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.