Szkolenie dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich na temat monitorowania i ewaluacji rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji

od 15.11.2021 08:30 do 15.11.2021 16:00
Szkolenie stacjonarne

Szkolenia adresowane są zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

Szkolenia organizowane będą osobno dla miast (gmin miejskich i miejsko-wiejskich) oraz osobno dla gmin wiejskich. Pozwoli to przedstawić zagadnienia będące tematem szkolenia w przystępny i praktyczny sposób, ilustrując je adekwatnymi przykładami. Co istotne, omawiane zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

Szkolenia zaplanowano zarówno w formule stacjonarnej, jak i on-line. Uczestnicy mają zatem możliwość wyboru dogodnej dla nich formy szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy rewitalizacja@umwm.malopolska.pl wypełniony formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia dla miast (.docx, 73 KB)

Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program szkolenia stacjonarnego