Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 03.07.2019 10:00 do 03.07.2019 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72b, I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Typ projektu A: programy przekwalifikowania pracowników  przygotowujące do kontynuowania  pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia), którymi są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: 

  • przedsiębiorcy;
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy;
  • organizacje pozarządowe.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadaj pytanie

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_chrzanow@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Typ projektu A: programy przekwalifikowania pracowników  przygotowujące do kontynuowania  pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia”.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.