Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 04.08.2021 10:00 do 04.08.2021 14:30
Platforma Cisco Webex Meetings

Uczestnicy spotkania

Na szkolenie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania FE w zakresie:

 • tworzenia lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych i/lub realizacji działań na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach tego typu,
 • tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

W szczególności zapraszamy:

 • przedsiębiorców,
 • pracodawców,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Podczas szkolenia omówimy zasady naboru wniosków w działaniu 8.5, w tym:

 • zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki,
 • zasady kwalifikowalności wydatków,
 • kryteria oceny projektów,
 • proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO,
 • zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

Podczas sesji pytań, jak również po jego zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 3 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 30 osób.

Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, dzień przed wydarzeniem prześlemy Państwu link do zalogowania się na webinarium.

Do szkolenia mogą Państwo dołączyć na 15 minut przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie jego trwania.

Dostęp do szkolenia jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową i nie wymaga ściągania aplikacji na komputer/laptop. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy otworzyć wiadomość e-mail z linkiem i kliknąć ikonę „dołącz z przeglądarki”/„join from your browser”.

W przypadku urządzeń mobilnych typu tablet/telefon prosimy zainstalować aplikację, zgodnie z instrukcją jaka się pojawi na ekranie.

W kolejnym oknie prosimy wpisać swoje imię i nazwisko/ (nazwę użytkownika) oraz adres e-mail.

Następny krok, to autoryzacja możliwości korzystania z mikrofonu i kamery internetowej. Prosimy o wybranie opcji zgodnej z Państwa preferencjami.

W tym miejscu pojawi się też instrukcja korzystania z platformy tj. rozmieszczenie przycisków umożliwiających wybór połączenia audio, wyciszenie mikrofonu czy wyłączenie wideo.

Następnie mogą Państwo dołączyć do szkolenia. W tym celu należy kliknąć przycisk „dołącz do spotkania”/„start a meeting”.

W trakcie szkolenia można zadawać pytania:

 • pisząc na udostępnionym na platformie chacie – przez cały czas trwania szkolenia,
 • bezpośrednio – w czasie do tego wyznaczonym przez specjalistów prowadzących szkolenie. 

Aby zapewnić odpowiedni komfort uczestnictwa w szkoleniu i uniknąć zakłóceń związanych z nadmiernym pogłosem w trakcie spotkania, prosimy o wyłączenie mikrofonu. W tym celu muszą Państwo nacisnąć znajdujący się w dolnej części ekranu klawisz z ikonką mikrofonu (opcja „wycisz” /„mute”).

Mikrofon prosimy włączać jedynie do zadawania pytań (opcja „wyłącz wyciszenie”/„unmute”).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie nas o swoich potrzebach. Umożliwi to nam przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.