Szkolenie online dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 28.07.2020 10:00 do 28.07.2020 12:30
Platforma Webex

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności do:

  • przedsiębiorców,
  • instytucji otoczenia biznesu,
  • partnerów społecznych i gospodarczych,
  • organizacji pozarządowych.

Uwagi

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 lipca 2020 r. do godz. 12.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na szkolenie.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.