Szkolenie w Nowym Sączu dla wnioskodawców Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 23.09.2016 10:00 do 23.09.2016 16:00
Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1 (sala C), Hotel Beskid

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3,4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 20 września br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (18) 442 25 78  lub elektronicznie na: fem_nowysacz@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.