Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

od 24.06.2019 08:30 do 24.06.2019 13:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie (sala sesyjna, 7 piętro), ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. Uczestnicy spotkania: Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu Województwa Małopolskiego.   

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 14 czerwca br. do godz. 10.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 299 06 70, e-mail: marlena.mazur@umwm.pl.   

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu (12) 299 06 70 lub pisząc maila na adres e-mail: marlena.mazur@umwm.pl. Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu. 

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 18 czerwca br. do godz. 10:00 telefonicznie pod numer (12) 299 06 70 lub pisząc maila na adres e-mail: marlena.mazur@umwm.pl.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja 1

Prezentacja 2