Szkolenia i konferencje

Dostępne 917 szkoleń z
  • wszystkich kategorii.

Spotkanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

od 13.05.2021 10:00 do 13.05.2021 12:00
Spotkanie online dla partnerów KSOW (KSOW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Spotkanie informacyjne „Kierunek rozwój - wsparcie z Funduszy Europejskich dla firm”

od 11.05.2021 16:00 do 11.05.2021 17:30
Szkolenie online
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

od 11.05.2021 09:00 do 11.05.2021 15:45
Szkolenie online
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje, typ projektu C: Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

od 07.05.2021 10:00 do 07.05.2021 14:30
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje, typ projektu C: Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

od 06.05.2021 10:00 do 06.05.2021 14:30
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Webinarium „Mój pierwszy biznes – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców subregionu Małopolska Zachodnia”

od 29.04.2021 10:00 do 29.04.2021 11:00
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

od 09.04.2021 08:50 do 09.04.2021 13:30
Szkolenie online dla LGD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Spotkanie informacyjne „Mój pierwszy biznes – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

od 06.04.2021 16:00 do 06.04.2021 17:30
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Webinarium „Kierunek rozwój – wsparcie na inwestycje i działalność bieżącą dla firm subregionu podhalańskiego”

od 26.03.2021 10:00 do 26.03.2021 11:00
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne „Mój pierwszy biznes – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

od 23.03.2021 16:00 do 23.03.2021 17:30
Platforma Cisco Webex Meetings
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych”

od 22.03.2021 09:00 do 22.03.2021 15:45
Szkolenie online
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

od 18.03.2021 09:00 do 18.03.2021 15:45
Szkolenie online
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego