15 mln zł na profilaktykę reumatoidalnego zapalenia stawów

Kategoria: Nabory wniosków
10.01.2017

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Tym razem można składać wnioski na realizację projektów dotyczących wdrożenia Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Wczesne-Wykrywanie-Reumatoidalnego-Zapalenia-Stawow_640.png

Dofinansowane mogą zostać projekty pilotażowe i testujące, zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi. Grupą docelową projektów są osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • uczelnie medyczne
  • medyczne instytuty badawcze
  • szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie reumatologii

Wnioski o dofinansowanie można składać od 19 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r. 

Sprawdź szczegółowe informacje o konkursie