Kolejna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji linii kolejowej

21.07.2016

18 lipca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatni z dziewięciu projektów kolejowych, stanowiących drugie fazy inwestycji rozpoczętych w poprzednim okresie programowania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzyma, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, ponad 482 mln złotych dofinansowania środków UE na realizację projektu Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III - Faza II. Inwestycja warta ponad 811 mln złotych stanowi kontynuację robót modernizacyjnych na linii kolejowej E 30, rozpoczętych w ramach Fazy I, w szczególności na odcinku Ropczyce – Sędziszów Małopolski, a także na stacjach kolejowych Tarnów Mościce, Tarnów, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski. Ponadto w ramach projektu dokończone zostaną prace związane z budową/przebudową wielu przystanków, przejazdów, a także licznych obiektów inżynieryjnych. Łącznie przebudowanych zostanie 15 km linii kolejowej.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Komisja Europejska zatwierdziła już 21 dużych projektów, których łączna wartość to ponad 4,7 mld zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 2,4 mld zł.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl