Konsultacje projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Kategoria: Wydarzenia
24.04.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zbiera opinie na temat projektu „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”. Celem tego dokumentu jest efektywna komunikacja, której służyć ma koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez instytucje zajmujące się wdrażaniem Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej. Na podstawie strategii horyzontalnej zostaną następnie opracowane strategie komunikacji dla poszczególnych programów.

Nad dokumentem pracowali przedstawiciele instytucji zajmujących się programami perspektywy 2007-2013 oraz eksperci zewnętrzni z dziedziny marketingu. Pytaliśmy też o wskazówki organizacje pozarządowe. Ponadto korzystaliśmy z licznych badań i analiz.

Zapraszamy osoby, instytucje, firmy i organizacje zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich do zapoznania się z tekstem i wyrażenia opinii, zgłoszenia propozycji lub komentarzy za pośrednictwem strony internetowej konsultacji do 5 maja 2014 r.

Odpowiedzi na Państwa uwagi opublikujemy zbiorczo na naszych stronach internetowych po analizie przesłanych opinii.

Zweryfikowany projekt „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020" Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawi Komitetowi ds. Umowy Partnerstwa do zaopiniowania. Następnie będzie on przekazany Komitetowi Monitorującemu Programu Pomocy Technicznej do akceptacji w porozumieniu z komitetami monitorującymi pozostałych programów perspektywy 2014-2020.

Dziękujemy za pomoc przy opracowywaniu dokumentu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl