Negocjacje Programu Polska Cyfrowa na finiszu

Kategoria: Wydarzenia
31.10.2014

24 października 2014 r. Polska przesłała do Komisji Europejskiej ostateczną wynegocjowaną wersję programu. Jeśli Komisja nie zgłosi uwag, Program Polska Cyfrowa będzie pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. Takie informacje przedstawiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas posiedzenia Prekomitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa.

Pierwszą wersję Programu Polska Cyfrowa (PO PC) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przekazało do Komisji Europejskiej już w styczniu 2014 r. Od tamtej pory trwały intensywne negocjacje. 

"Ostatnia wersja Polski Cyfrowej odpowiada oczekiwaniom naszym i Komisji Europejskiej. Zakładamy, że Komisja nie zgłosi żadnych uwag i czekamy na jej pozytywną decyzję. Przyjęcie programu otworzy drogę dla dalszych działań" – powiedziała wiceminister Wendel

Dodała, że jeśli decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, już w grudniu lub styczniu będą mogły ruszyć pierwsze konkursy. Żeby tak mogło się stać, MIiR pracuje obecnie nad kryteriami wyboru projektów, uszczegółowieniem programu, wytycznymi i innymi dokumentami, które pozwolą uruchomić dostępne w PO PC fundusze.

Podczas posiedzenia omówiono również zmiany, jakie zaszły w programie na przestrzeni kilku miesięcy negocjacji. Polegały one m.in. na niewielkich przesunięciach w alokacji, uszczegółowieniach zapisów dotyczących zakresu wsparcia czy wprowadzeniu nowych nazw niektórych części programu i jego celów. Komisja Europejska zgłosiła 101 uwag do PO PC. 

"Negocjacje nie zmieniły podstawowych założeń programu. Dla nas oznacza to, że był on dobrze zaprojektowany" – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w MIiR Michał Ptaszyński.

Spotkanie poświęcone było także dyskusji nad kryteriami, według których wybierane będą do dofinansowania projekty z zakresu e-administracji. Zostaną one formalnie zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PC (ciało czuwające nad wdrażaniem programu) po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

***


Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie dofinansowany z UE kwotą blisko 2,2 mld euro (ok. 9,1 mld zł). Środki te trafią na zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do szybkiego internetu, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji (m.in. e-usługi publiczne, większa dostępność informacji publicznej) oraz zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. PO PC to pionierskie przedsięwzięcie – programu unijnego skoncentrowanego wyłącznie na tych obszarach jeszcze w Polsce nie było. Dzięki dostępnym w nim funduszom znaczna część obszaru kraju zostanie pokryta sieciami szerokopasmowymi, wzrośnie liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line oraz jakość obsługi klienta e-administracji przez internet, a szkolenia i działania informacyjne zwiększą odsetek osób wykorzystujących internet oraz technologie cyfrowe w codziennym życiu.

Źródło: Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl