Jak prowadzić żłobek? Skorzystaj ze szkoleń

Kategoria: Szkolenia i konferencje
24.11.2017
W Małopolsce realizowane są projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników gmin z zakresu prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

żłobek.JPG

W ramach inicjatyw - "Makroregion południowy zdobywa K 3 - podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3" – skierowanej do gmin powyżej 5 tysięcy mieszkańców - Lider Projektu GDP Sp. z o.o. i "Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3" – adresowanej do gmin do 5 tysięcy mieszkańców - Lider Projektu JK - oferowane są szkolenia dotyczące zagadnień związanych z opracowaniem strategii opieki na dzieckiem do lat 3 w gminie, obejmujące założenie, prowadzenie, finansowanie i zarządzanie żłobkiem, klubem malucha bądź organizację opieki przez opiekuna dziennego.

Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych, skrypt z zakresu ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, zwrot kosztów dojazdu, catering i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szczegółowych informacji udziela JK Consulting Joanna Kubik - tel. 12 376 78 80, 791 034 656, e-mail: szkolenia@zlobki-poludnie.pl. Można je także znaleźć na stronie www.zlobki-poludnie.pl.

Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie