Zdobądź tytuł europejskiego lidera w promowaniu przedsiębiorczości!

Kategoria: Działania promocyjne
10.05.2017
Promujesz przedsiębiorczość w Małopolsce, pomagasz tworzyć nowe firmy lub wspierasz istniejące? Zgłoś swój projekt do konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości.

DOFE.jpg

Konkurs ogłosiła Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej.

Jest on adresowany do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ma na celu wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. 

W 2017 r. nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach: 

 • promowanie ducha przedsiębiorczości,  
 • inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze, 
 • rozwój środowiska biznesowego,  
 • wspieranie umiędzynarodowienia działalności,  
 • wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami,
 • przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Jakie projekty można zgłaszać?

 1. Promujące przedsiębiorczy sposób myślenia i przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet oraz znajdujących się w trudnym położeniu (np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości etniczne). 
 2. Doskonalące umiejętności przedsiębiorcze i menedżerski. 
 3. Promujące rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wspierające upraszczanie procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy. 
 4. Wspierające umiędzynarodowianie działalności MŚP. 
 5. Zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej MŚP.

Kryteria oceny projektów

 1. Oryginalność i wykonalność. 
 2. Wpływ na lokalną gospodarkę. 
 3. Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi. 
 4. Możliwość przeniesienia: czy takie podejście można zastosować w regionie i w innych miejscach w Europie?

Jak zgłosić projekt?

Wypełnione formularze (pobierz) w postaci plików Word i PDF należy przesłać do 23 maja 2017 r. na adres e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl

Zgłoszenia zostaną przekazane do etapu krajowego. Spośród nich komisja powołana przez Ministerstwo Rozwoju wybierze projekty, które będą reprezentować Polskę w etapie europejskim.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w listopadzie 2017 r.

Kontakt w sprawie zgłoszeń

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
tel. 12 63 03 264
e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl