Zostań liderem aktywizacji osób młodych!

Kategoria: Działania promocyjne
19.07.2017
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy "Lider aktywizacji osób młodych", w ramach którego zostaną nagrodzone instytucje stawiające na jakość swojej oferty.

PO WER.JPG

Konkurs jest adresowany do publicznych instytucji rynku pracy oraz agencji zatrudnienia. Ma na celu promowanie niestandardowych rozwiązań problemów osób młodych na rynku pracy.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • najlepsze praktyki publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych,
  • najlepsze praktyki agencji zatrudnienia w zakresie wspierania osób młodych.

Rada Nagrody wyróżni również instytucje rynku pracy, które zgłoszą do konkursu praktyki wdrażające "Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim" wypracowane w 2016 r. przez Partnerstwo i dostępne na stronie www.polprom.org.pl.

Zakres tematyczny zgłaszanych praktyk może dotyczyć różnych aspektów działalności instytucji rynku pracy, w szczególności:

  • zasad obsługi młodego klienta,
  • sposobów docierania z informacją o ofercie do osób młodych,
  • współpracy z innymi podmiotami (edukacyjnymi, pozarządowymi, samorządowymi, pracodawcami) na rzecz skutecznej aktywizacji osób młodych,
  • prowadzenia działań promocyjnych zmieniających postrzeganie instytucji rynku pracy przez osoby młode,
  • realizacji projektów wzbogacających ofertę kierowaną do osób młodych,
  • rozwoju kompetencji pracowników,
  • innych działań ukierunkowanych na wzrost skuteczności wspierania osób młodych na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać na adres podany w regulaminie konkursu do 11 września 2017 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie www.polprom.org.pl.

Źródło: Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM