Komputery dla Małopolskiej Szkoły Gościnności i SOSW w Myślenicach

25.06.2020
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach otrzymały sprzęt zakupiony w ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa przekazała dzisiaj na rzecz Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach sprzęt zakupiony w ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: komputery i laptopy przeznaczone do realizacji zdalnego nauczania. W spotkaniu wzięli również udział radni Sejmiku WM: Stanisław Bisztyga, Robert Bylica i Rafał Kosowski.

Uczniowie w szkole otrzymują nowe komputery

Samorząd województwa małopolskiego w odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią niezwłocznie podjął kroki zaradcze. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomiono aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w zakresie trzech etapów. Etap pierwszy stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej. Na etap drugi składa się pakiet społeczny i edukacyjny. Etap trzeci to pakiet rozwoju. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zaangażowane zostały niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliarda złotych na ratowanie zdrowia, życia, gospodarki i miejsc pracy.

Czas epidemii w radykalny sposób wpłynął również na proces edukacji, życie setek tysięcy polskich uczniów we wszystkich typach szkół, stawiając pilne i nowe zadania przed polskimi nauczycielami. Opiewający na 35 mln zł Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest w tej nadzwyczajnej sytuacji ważnym uzupełnieniem działań podjętych przez rząd.

"W pakiecie edukacyjnym, dzięki kwocie 35 mln zł, nie tylko zakupimy sprzęt dla uczniów i nauczycieli, ale także dofinansujemy organizację czasu wolnego. Dziś edukacja przeniosła się do sieci. Chcemy, by każdy młody Małopolanin miał równe szanse, by mógł się uczyć zdalnie przy pomocy nowoczesnego sprzętu"

-  mówi Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

"Sądzę, że polskie, małopolskie szkoły dobrze poradziły sobie z koniecznością pracy w tak zmienionych, innych warunkach. Niemal z marszu w szkołach wdrożone zostały nauka zdalna i e-learning i po początkowym okresie rozruchu, znakomicie spełniły swoją rolę"

– dodaje Marta Malec-Lech.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny zostanie zakupiony sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie uczniom i nauczycielom. W formie zdalnej odbędą się kursy zawodowe dla młodzieży i tych dorosłych, którzy w wyniku epidemii stracili pracę. Wzbogacana jest oferta dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Stworzone zostanie Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej, będące wsparciem dla nauczycieli w procesie zdalnego nauczania. 

Komputery w szkole

25 czerwca ten obecnie tak niezbędny, nowoczesny sprzęt trafił do Myślenic. Marta Malec-Lech z zarządu województwa - wraz z radnymi Sejmiku WM: Stanisławem Bisztygą, Robertem Bylicą i Rafałem Kosowskim - przekazała na rzecz Zespołu Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach komputery i laptopy.

"Cieszę się, że mogę dzisiaj przekazać na rzecz Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach sprzęt zakupiony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakietu Edukacyjnego: komputery i laptopy przeznaczone do realizacji zdalnego nauczania. A gdy szkoły i placówki edukacyjne przejdą znów w tryb normalnej działalności, służyć będą one nadal społeczności szkolnej w codziennej aktywności edukacyjnej i wychowawczej. Wierzę, że ten sprzęt jak najlepiej będzie służył Państwa placówkom"

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolska Szkoła Gościnności otrzymuje 30 komputerów, z kolei Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wzbogaci się o 20 komputerów. To sprzęt o łącznej wartości ponad 137 tys. zł. 

Władze samorządu województwa podkreślają, że niezależnie od dalszego przebiegu stanu zagrożenia epidemicznego, zdalna formuła nauczania pozostanie trwałą wartością wzbogacającą proces edukacyjny dla wszystkich jego uczestników. Aby upowszechnienie zdalnej edukacji było procesem realizowanym na najwyższym poziomie, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich osób i instytucji odpowiedzialnych za organizowanie, prowadzenie i rozwój systemu edukacji. Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty zawarli Porozumienie o współdziałaniu na rzecz realizacji działań edukacyjnych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a ich łączna wartość wyniesie 30 mln zł.

"Chcę też zapewnić, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego od września 2020 roku, małopolska oświata może zawsze liczyć na wsparcie samorządu województwa małopolskiego, bo wszyscy mamy świadomość, że to właśnie dobra szkoła buduje lepszą przyszłość – indywidualną każdego z nas, ale też przyszłość naszych gmin, powiatów, naszego regionu i naszej Ojczyzny"

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Podczas wizyty w Myślenicach Marta Malec-Lech poprosiła także, z racji jutrzejszego zakończenia roku szkolnego, o przekazanie uczniom i nauczycielom życzeń, by nadchodzące wakacje stały się czasem rzeczywistego wytchnienia i odpoczynku.