Małopolska Tarcza Antykryzysowa jako przykład działań w regionie

09.09.2020
Przez trzy najbliższe dni Karpacz będzie miejscem debat, rozmów i spotkań, a wszystko za sprawą rozpoczynającego się Forum Ekonomicznego 2020. Podczas tego cyklicznego wydarzenia zaproszeni goście będą dyskutować m.in. o współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawią konkretne rozwiązania bieżących problemów. Jednym z takich rozwiązań, które stanowi odpowiedź na aktualną sytuację związaną z pandemią jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa, czyli wzorowy przykład działań prowadzonych w regionie, mających na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a także ochronę miejsc pracy i zapobieganie skutkom kryzysu gospodarczego.

malopolska-tarcza-antykryzysowa.jpg

Czas pandemii przyniósł zupełnie nową sytuację zdrowotną, społeczną i gospodarczą. Wymagał od władz na wszystkich poziomach natychmiastowego podjęcia kroków zmierzających do powstrzymania epidemii, wprowadzenia zmian w organizacji pracy i nauczania, wparcia służby zdrowia oraz ochrony przedsiębiorstw i pracowników. Do tych poczynań, obok inicjatyw rządu, natychmiast włączyły się samorządy, w tym samorządy regionów.

W panelu poświęconym działaniom podjętym w Małopolsce, czyli realizacji tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wzięli udział: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Marek Wierzba - dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu i zarazem radny województwa oraz Piotr Ćwik - były wojewoda małopolski. Dyskusję moderował Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.

Marszałek Witold Kozłowski podczas rozmowy dokładnie przedstawił, przed jakimi wyzwaniami musiał stanąć samorząd w momencie wybuchu pandemii. Wspomniał o powołaniu licznych zespołów, o nowej organizacji pracy w urzędzie i wojewódzkich instytucjach, o ścisłej współpracy ze środowiskami medycznymi, przede wszystkim z dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego - Marcinem Jędrychowskim, administracją rządową, przedsiębiorcami i sejmikiem województwa. Powiedział też, jak ważne było dokonanie weryfikacji wydatków w ramach budżetu województwa oraz w regionalnym programie operacyjnym – a wszystko po to, by wygospodarować jak największe środki, nie rezygnując przy tym z wcześniej zaplanowanych wydatków o proinwestycyjnym charakterze.

Marszałek Witold Kozłowski przybliżył założenia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: przypomniał do kogo jest skierowana regionalna pomoc i skąd pochodzą środki na jej realizację.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to realna pomoc kierowana do kilku newralgicznych sektorów, które na skutek pandemii potrzebowały niezwłocznego i konkretnego wsparcia. Na realizację działań w ramach Tarczy przekazaliśmy 1 mld zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa. Dzięki szybkim decyzjom i sprawnym działaniom jesteśmy w stanie realizować nasz plan, tak by z pomocą docierać tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka zgodnie podkreślili, że zdrowie mieszkańców zawsze było i jest najważniejsze, dlatego na początku pandemii samorząd województwa skierował swoje działania w stronę małopolskiej służby zdrowia. Wspomniano o działaniach Komitetu Sterującego, w którym wicemarszałek Łukasz Smółka miał za zadanie rozdysponować dostępne środki finansowe tak, by odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby służby zdrowia oraz zorganizować współpracę podmiotów leczniczych.

Powołany przeze mnie Komitet Sterujący, w skład którego wchodziłem ja, wicemarszałek Łukasz Smółka, wojewoda i wicewojewoda, dyrektor Jarosław Foremny oraz dyrektor krakowskiego NFZ, podejmował szybkie i sprawne działania i decyzje, dzięki którym mogliśmy bez zbędnej zwłoki kierować pomoc w newralgiczne obszary

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Jak podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka, w sposób niezwykle sprawny dokonano koniecznych zakupów, dzięki czemu szpitale zostały doposażone w niezbędny sprzęt.

Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoliła nam doposażyć zarówno oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Na początku, dzięki współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim, zamówiliśmy konieczne środki ochrony osobistej. Utworzyliśmy także magazyn rezerw, który zabezpiecza małopolskie szpitale przez 30 dni w niezbędne środki medyczne. Dzięki Funduszom Europejskim zakupiliśmy oprócz niezbędnej aparatury także 50 specjalistycznych namiotów dla strażaków, którzy mogą w szybkim czasie uruchomić polowy szpital. Zakupiliśmy również 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek, 40 z nich już służy pacjentom. Ostatnia transza dotrze do Małopolski we wrześniu

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka. Po czym dodał: - Warto podkreślić, że za sukcesem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej stoją przede wszystkim moi merytoryczni współpracownicy. Serdecznie im dziękuję za zaangażowanie i wzorową pracę.

Oprócz działań związanych z dobrym zaplanowaniem wsparcia sektora opieki zdrowotnej, marszałek Witold Kozłowski powiedział o wyzwaniu związanym z trudną sytuacją w placówkach opieki całodobowej, a także o zmianach, które musiały zostać wprowadzone w systemie edukacji. Istotnym z punktu widzenia ochrony tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących okazał się właśnie pakiet społeczny i pakiet edukacyjny.

Podczas panelu były wojewoda małopolski Piotr Ćwik podsumował działania służb administracji rządowej w pierwszych miesiącach wybuchu pandemii oraz wysoko ocenił współpracę z samorządem województwa, dzięki której udało się wypracować wiele konstruktywnych rozwiązań w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Podkreślił, że decyzje podejmowane podczas powołanego przez marszałka Komitetu Sterującego służyły mieszkańcom, szpitalom oraz wszystkim służbom.

Cenny w dyskusji był także głos beneficjenta, który otrzymał tę regionalną pomoc. Mowa o dyrektorze Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu i zarazem radnym województwa – Marku Wierzbie. Dyrektor podczas rozmowy powiedział o partnerstwie w projekcie MTA oraz o wsparciu, jakie otrzymała kierowana przez niego jednostka, a które bez wątpienia wzmocniło gotowość placówki do niesienia pomocy. Podziękował za tak sprawne i skuteczne działania samorządu województwa.

Dyskusję podsumował Jarosław Foremny, który nadzoruje małopolskie służby sanepidu. Jako członek Komitetu Sterującego pomagał we właściwym ukierunkowaniu działań samorządu województwa w walce z COVID-19.

Jak konkretnie wyglądał podział środków w ramach MTA, a także jak wyglądały newralgiczne obszary, do których skierowano pomoc, powiedział podsumowując debatę marszałek Witold Kozłowski.

Małopolską Tarczę Antykryzysową tworzy 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pakiet medyczny (190 mln zł) został przeznaczony dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią. Pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) jest dedykowany małopolskim przedsiębiorcom na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy. To także pomoc dla samozatrudnionych. Pakiet płynności finansowej (111 mln zł) to środki przeznaczone na płynnościowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty finansowe. Kolejne miliony (90,2 mln zł) przeznaczono na pakiet społeczny i edukacyjny – środki zostały przekazane na wsparcie placówek opieki całodobowej oraz zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania. Ostatni – pakiet rozwoju (279 mln zł) w ramach modułu rewitalizacji jest skierowany do małopolskich miast i miasteczek, co ma być istotnym elementem ożywiania gospodarki. Zaplanowano także przeprowadzenie licznych inwestycji regionalnych

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM