Trudny rok z sukcesami: podsumowanie 2020 r.

07.06.2021
Rok 2020 był trudny, ale intensywny. Na kartach historii zapisał się za sprawą pandemii, kryzysu i zmian, do których zostaliśmy zmuszeni. Ale był to też czas, w którym przekonaliśmy się jak bardzo potrzebna i ważna jest europejska solidarność.

Unia Europejska w ekspresowym tempie odpowiedziała na wyzwanie, które postawiła przed nami wszystkimi pandemia koronawirusa. Otrzymaliśmy pełną elastyczność w wykorzystaniu funduszy europejskich z polityki spójności. Dzięki temu mogliśmy pomóc lekarzom i placówkom medycznym, szkołom i Domom Pomocy Społecznej, a także przedsiębiorcom, którzy najmocniej odczuli skutki wprowadzanych obostrzeń.  Byliśmy w szczególnej sytuacji, ale mimo ograniczonej dostępności oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy instytucji, które podyktowane były troską o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, zdołaliśmy zachować ciągłość prac nad inwestowaniem Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Niwelowanie skutków pandemii to jedno z kluczowych zadań, które realizowaliśmy przy udziale funduszy unijnych. Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pozwoliły na uproszczenie zasad finansowania projektów, a specustawa funduszowa wprowadziła szereg ułatwień w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji oraz umożliwiła przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem.

Oddajemy w Państwa ręce dokument, w którym podsumowaliśmy 2020 rok. Znajdują się najważniejsze informacje, dotyczące prowadzonych naborów i realizacji projektów oraz promocji Funduszy Europejskich w czasie pandemii koronawirusa.