Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych, dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Kraków

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.6.2 Typ projektu: B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj. instytucji publicznych i prywatnych, świadczących opiekę medyczną (podmiotów leczniczych).

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 29 października br. do godz. 12.00.
O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 03 73 lub elektronicznie na: fem_nowysacz@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.