Szkolenie dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 13 listopada 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 14 listopada 2018 r. do godz. 12:00. Można to zrobić dzwoniąc pod nr (12) 616 0 616 lub pisząc maila na: fem@umwm.pl.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr (12) 616 0 616 lub pisząc maila na: fem@umwm.pl.

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.