Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 26 marca 2019 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_tarnow@umwm.pl oraz fem_nowysacz@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 RPO WM”. Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 03 62 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl.

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.