Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 25 września 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do uczestnictwa w ww. spotkaniu uprawnione będą maksymalnie dwie osoby reprezentujące jednostkę wnioskującą o wsparcie.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.