Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Uwagi

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 16 stycznia br. do godz. 16.00. Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.