Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na rok 2017

Kategoria: Prawo i dokumenty

5 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Harmonogram wraz z wykazem zmian jest dostępny w zakładce Harmonogram naborów wniosków.

Zobacz i przeczytaj, jeśli: