Cele Umowy Partnerstwa i założenia Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Kategoria: Wydarzenia
24.07.2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjnym, dotyczącym głównych założeń Umowy Partnerstwa oraz Programów Operacyjnych, które wdrażane będą w latach 2014-2020.

Spotkanie to organizowane jest w ramach trwających konsultacji społecznych i skierowane do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz mieszkańców Małopolski.

Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2013 roku (czwartek) w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Wielickiej 72B w Krakowie, I piętro, sala konferencyjna nr 106.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół Centrum Informacyjne FEM, Departament Funduszy Europejskich UMWM