Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Kategoria: Działania promocyjne
01.03.2019
Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Spotkanie dla przedsiębiorcow.jpg

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać się osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy, mogą obecnie skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Wybierz któryś z projektów i zgłoś się!

 1. "Ciekawszy rozdział Bajki - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym Żłobku "Bajka" na terenie Miasta i Gminy Skała" - Gmina Skała,
 2. "Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju-miejsce dla dzieci-szansa dla rodziców"   -
 3. Maciejkowo Sp. z o.o.,
 4. „Rodzic wraca do pracy - Maluch idzie do żłobka” - Paulina Trześniewska „Bąbelkowo”,
 5. „Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”  Kraków, Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej,"Akademia Kropki - uruchomienie nowego klubu dziecięcego w Myślenicach"  - Wenanty Solutions Ewelina Iżycka-Hodurek,
 6. "Radosne skrzaty"  - Cezary Schiff,
 7. "Smerfowe pole w Małej Wsi"   - Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS,
 8. "Nowy żłobek w Krakowie - radosne dzieci- aktywni rodzice" - Jakub Wróblewski,
 9. "Aktywni rodzice na rynku pracy"  - Gminne Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Drwinia,
 10. "Żłobek Samorządowy w Wierzbnie" - Gmina Koniusza,
 11. Żłobek "Wesołe Krasnoludki" | Biczyce Dolne - skrzatek.eu (Gdów)  - RE BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska,
 12. "ŻŁOBEK MIEJSKI W GORLICACH PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH" - Miasto Gorlice,
 13. Żłobek "Wesołe Krasnoludki" | Biczyce Dolne - skrzatek.eu  (Biczyce Dolne)  - RE BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska.