Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Kategoria: Działania promocyjne
01.03.2019
Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Spotkanie dla przedsiębiorcow.jpg

Pięć instytucji w poszczególnych subregionach Małopolski pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

 1. Subregion Małopolska Zachodnia - "Czas na Biznes II" - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
 2. Krakowski Obszar Metropolitarny - "Dobry Czas na Biznes - KOM II" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Subregion Tarnowski - "Twoja szansa na przedsiębiorczość" - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
 4. Subregion Sądecki - "Mój szef to ja! II" - Miasto Nowy Sącz.
 5. Subregion Podhalański - "Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II" - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać się osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy, mogą obecnie skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Wybierz któryś z projektów i zgłoś się!

 1. "Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej" - ART.-CONNECT Żłobek FIKU-MIKU.
 2. "Promyczki w klubiku szansą na aktywność zawodową rodziców i opiekunów" - PROMYK Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole w Chrzanowie.
 3. "Pozytywne żłobki w Małopolsce" - Fundacja Pozytywne Inicjatywy.
 4. "Bezpieczny Maluch – mama spokojnie wraca do pracy" - Paulina Trześniewska Bąbelkowo.
 5. "Aktywni rodzice, szczęśliwe i zdrowe dzieci - utworzenie żłobka integracyjnego w Wolbromiu" - Kazimierz Popiel Mistrzowie Zabawy.
 6. "Mali badacze w żłobku na wsi" - Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek".
 7. "Aktywni w pracy – aktywni w żłobku" - Językowe Przedszkole Niepubliczne.
 8. "Opieka, edukacja, integracja w Żłobku Ekoludek" - Waldemar Kopp Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ekoludek.
 9. "Utworzenie żłobka Maluszkowo w Krakowie" - A2 Anna Lubaś.
 10. "Nowe Skrzaty w Akademii - rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców" - Tomasz Król.
 11. "Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością" - Gmina Miejska Kraków.
 12. "Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)" - GINT Grzegorz Jasiński.
 13. "Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)" - GINT Grzegorz Jasiński.
 14. "Utworzenie żłobka "Tęczowa chatka" w miejscowości Biczyce Dolne" - LGD "Korona Sądecka".
 15. "Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)" - GINT Grzegorz Jasiński.