Co za nami, co przed nami – funduszowe podsumowanie 2021 roku w Małopolsce

01.06.2022
Jaki był miniony rok z dzisiejszej perspektywy? Obronną ręką wychodziliśmy z pandemicznej rzeczywistości, a kolejne wyzwanie w postaci rosyjskiej agresji na Ukrainę i fali uchodźców wojennych stanowiło nieznaną nam jeszcze przyszłość.

Nie był to jednak czas odpoczynku, lecz wytężonej pracy związanej m.in. z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które miały niwelować skutki COVID-19 w regionalnej gospodarce i życiu społecznym. 

Na ten cel do Małopolski trafiły środki finansowe w ramach unijnego instrumentu REACT-EU, stanowiącego jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy. Pomogą naszym przedsiębiorcom oraz sektorowi ochrony zdrowia. To dodatkowe wsparcie działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli puli funduszy unijnych, które nasz region otrzymał do zainwestowania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rok 2021 to także bieżąca praca związana z kontrolą projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, domykaniem wielu inwestycji prowadzonych w całym województwie, ale i rozpoczynaniem kolejnych. Finalizowały się duże regionalne przedsięwzięcia i równie ważne lokalne zadania. Byliśmy świadkami otwarcia m.in. nowego mostu w Borusowej, który spinając dwa brzegi Wisły połączył Małopolskę z województwem świętokrzyskim, czy Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD w krakowskim Szpitalu św. Ludwika. Na małopolskie tory wyjechały kolejne nowoczesne pociągi, ruszyła również budowa zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich.

Efekty inwestowania środków unijnych w Małopolsce prezentowaliśmy Państwu m.in. w 4 odsłonach kampanii promocyjnej szerokiego zasięgu - w kwietniu pod hasłem „Fundusze Europejskie. Bezcenne skarby Małopolski”, w maju „Fundusze Europejskie. Zielony transport Małopolski”, w sierpniu „pomocne Fundusze Europejskie” oraz w listopadzie „Fundusze Europejskie. Zimą wypoczywaj w Małopolsce”.

Dziś oddajemy w Państwa ręce dokument, w którym znajdują się najważniejsze informacje, dotyczące prowadzonych konkursów, realizacji projektów oraz promocji Funduszy Europejskich w 2021 roku (.pdf, 18 MB). Zapraszamy do lektury!