Dotacje unijne w 2017 roku pod znakiem rewitalizacji, inwestycji w ludzi oraz rozwoju innowacji

Kategoria: Prawo i dokumenty
17.11.2016
36 nowych konkursów z budżetem ponad 3 mld zł - Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił harmonogram naboru wniosków na 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

laptop.png

Wśród przyszłorocznych priorytetów znalazły się między innymi działania z obszaru rewitalizacji z budżetem ponad 620 mln zł, integracji społecznej oraz rozwoju rynku pracy, na które przeznaczono blisko 700 mln zł. Projektom z obszaru innowacji i przedsiębiorczości zabezpieczono wsparcie na poziomie ponad pół miliarda złotych.    

Małopolska od-nowa

Ponad 620 mln zł środków z RPO WM zarezerwowano na rewitalizację małopolskich miast oraz obszarów wiejskich i poprzemysłowych. Gminy staną się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w I kwartale przyszłego roku, jednak aby  sięgnąć po dotacje potrzebny jest program rewitalizacyjny. Ponad 122 gminy skorzystały ze środków w ramach konkursu na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji. Brak sporządzenia tego typu planów automatycznie wyklucza gminę z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z RPO na rewitalizację przestrzeni regionalnej. Jako pierwsze ruszą konkursy na działania z obszaru odnowy obszarów wiejskich oraz rewitalizację małych miasteczek. Na zagospodarowanie przestrzeni, modernizację, rozbudowę oraz ożywienie gospodarcze rewitalizowanych obszarów wiejskich zarezerwowano 118,5 mln zł. Z kolei do małopolskich miast trafi 217,8 mln zł.

Zobacz harmonogram naborów

Po pierwsze człowiek

To będzie ważny rok dla  tych, którzy zawodową przyszłość wiążą z własnym biznesem. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się w sumie o  blisko 113 mln zł dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. Łatwiej będzie także wrócić lub wejść na rynek pracy. 90 mln zł zabezpieczono na aktywizację zawodową oraz szkolenia i doradztwo związane z przekwalifikowaniem pracowników. Już na początku będzie można ubiegać się o dotacje na projekty z obszaru podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP oraz łączenia życia zawodowego z prywatnym czyli na żłobki, kluby dziecięce czy instytucję opiekuna dziennego.

Na wsparcie mogą liczyć także niepełnosprawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W przyszłym roku ruszą nabory na dotacje dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Będą także konkursy na  programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W zakresie usług społecznych i zdrowotnych w regionie będzie można uzyskać dofinansowanie do prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, opieki długoterminowej, dziennych placówek opieki nad niepełnosprawnymi oraz teleopieki.

Innowacyjnie, czyli lepiej

Małopolskie firmy coraz odważniej sięgają po fundusze unijne na badania i rozwój nowych technologii. Ukierunkowanie na innowacje oraz zdolność wykorzystania ich w praktyce - to stawia małopolskich przedsiębiorców w gronie liderów budowania silnej pozycji regionu opartego na wiedzy. Dzięki długofalowemu wspieraniu biznesu oraz optymalnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich Małopolska, jako pierwsze polskie województwo otrzymała prestiżowy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, przyznawany przez europejski Komitet Regionów.

Przedsiębiorczość i innowacje będą dominowały wśród przyszłorocznych konkursów. Z budżetem 550 mln zł planowane są nabory na projekty badawczo rozwojowe, bony na innowacje i doradztwo czy ekspansję międzynarodową małopolskiego biznesu.