Forum Regionów: Przyszłość polityki spójności UE

Kategoria: Wydarzenia
04.09.2013

Forum regionow.jpg

W czasie trzech dni tegorocznego Forum Regionów jego uczestnicy poruszają tematy związane m.in. z lokalnym biznesem, kreowaniem marki miast i regionów, innowacyjnością i atrakcyjnością inwestycyjną czy gospodarką odpadami. O polityce spójności Unii Europejskiej po 2013 roku z uczestnikami sesji plenarnej rozmawiał wicemarszałek Roman Ciepiela, który był jej moderatorem.

W dyskusji wzięli udział  Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, Andy Churchill, dyrektor zarządzający Merseyside Network for Europe w Wielkiej Brytanii, Zoltán Cséfalvay, minister stanu Węgier, Anca Laura Ionescu, sekretarz stanu Rumunii, Krzysztof Kwiatkowski, prezes zarządu NIK i Bernard Soulage, wiceprzewodniczący ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych z Francji.

Rozpoczynając rozmowę, wicemarszałek Ciepiela podkreślał, że polityka spójności jest jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej. W wieloletnim budżecie UE na lata 2014-2020 planuje się przeznaczyć na politykę spójności 376 mld euro  - około 1/3 całego budżetu. Kilkadziesiąt miliardów euro więcej niż w kończącej się obecnie perspektywie lat 2007-2013 jest ukierunkowane bardziej niż kiedykolwiek na realizację celów strategii rozwoju UE, tj. „Europa 2020”.

"Polityka spójności nie była taka oczywista, trzeba było wielu

przyjaciół polityki spójności, aby wynegocjować tak znaczny udział w budżecie w przyszłej perspektywie" - mówił Roman Ciepiela. I dodał: - "Ogromną rolę odegrała tu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, walcząc aby można było utrzymać takie finansowanie, które pozwoli UE intensywnie rozwijać się, a tym, którzy zmierzają do średniej europejskiej to tempo rozwoju utrzymać na wysokim poziomie. Dziękujemy za takie podejście."

Jak współpracować i jak podnosić rangę współpracy ponadregionalnej? Zależy nam, abyśmy się rozwijali na równi z naszymi sąsiadami. Czy jest szansa na szerszą współpracę z regionami europejskimi? Wreszcie czy strategia karpacka doczeka się odrębnego finansowania? Na te pytania odpowiadała minister Bieńkowska.

"Na strategię Karpat odrębnych pieniędzy nie będzie w budżecie 2014-20. (...) Ale wszelkiego rodzaju współpraca zależy od tych, którzy chcą współpracować. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce odeszliśmy od takiego podejścia bardzo konkurencyjnego do podejścia ukierunkowanego na współpracę. Przykładem tego są strategie ponadregionalne, choćby ta zakładająca współprace Śląska i Małopolski." Minister Bieńkowska przypomniała również o ważnej dla samorządów decyzji rządu: - "Rząd zdecydował, że wszystkie pieniądze europejskie, cały projekt europejski złożony ze środków krajowych i unijnych, wychodzi poza limity obowiązkowego zadłużenia, ale tylko w takim przypadku, kiedy dofinansowanie jest na poziomie 60%, nie niżej."

W kontekście współpracy karpackiej poruszono problemy komunikacyjne na linii północ - południe. Wicemarszałek Ciepiela mówił o potrzebie stworzenia połączeń komunikacyjnych w stronę Sądecczyzny i dalej, przez Słowację na Węgry. O partnerstwie także w tym zakresie mówił Zoltán Cséfalvay, minister stanu Węgier.

Z kolei Bernard Soulage, wiceprzewodniczący ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych, odpowiadał na pytania dotyczące przyszłości polityki spójności:  na jakich fundamentach oprzeć dyskusję o przyszłej polityce regionalnej? Co po roku 2020? Mówił także o roli Komitetu Regionów i o tym, jak powinniśmy realizować politykę lobbingu regionalnego, aby możliwa była ciągła poprawa konkurencyjności gospodarki.

Minister Bieńkowska podkreślała, że to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet dla Polski:

"W 2020 roku powinniśmy być na tyle rozwinięci i bogaci, że nie

dostaniemy już pieniędzy w  takim wymiarze. Przez ostatnie lata to Polska nadawała ton dyskusji o polityce spójności. I jesteśmy przekonani, że przekierunkowanie pieniędzy na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki to dobre rozwiązanie, które będzie przynosiło dochody budżetowi państwa."

Debatę podsumował Krzysztof Kwiatkowski, prezes zarządu NIK.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM