Fundusze Europejski dla Małopolski 2021-2027 w Oświęcimiu

20.01.2023
Około 1600 różnego rodzaju projektów na łączną kwotę blisko 573 mln złotych zrealizowano w ostatnich czterech latach na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego. Większość z nich to inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. W Małopolskiej Uczelni Państwowej im rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się pierwsze z sześciu spotkań informacyjnych „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

496A1110.jpg

Podczas spotkania podsumowano inwestycje zrealizowane na terenie Małopolski Zachodniej oraz zaprezentowano nowy program – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. To blisko 13 miliardów złotych na rozwój Małopolski i Małopolan.

Fundusze Europejskie są po to, aby wyrównywać szanse rozwoju dla poszczególnych regionów

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski

Proces był długi i niełatwy, ale takimi prawami rządzą się negocjacje. W ostatecznym kształcie, 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała program regionalny Małopolski w łącznej kwocie blisko 2,7 mld euro. To pieniądze na zadania z obszaru transportu, polityki społecznej, ochrony środowiska, wsparcia rynku pracy, nowych technologii oraz co ważne w tym miejscu – w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Małopolska zachodnia otrzymała 264,5 miliona złotych

- mówił marszałek Witold Kozłowski

W wydarzeniu wziął udział Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej, który dziękował zarówno Marszałkowi jak i Zarządowi Województwa oraz beneficjentom unijnych dotacji za sukces w wykorzystaniu unijnego wsparcia i dobre inwestycje, które służą całemu regionowi.

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej, od tych 18 lat, muszą Państwo przyznać – region bardzo się zmienił. Poziom PKB w Małopolsce wzrósł prawie trzykrotnie od 2004 roku. Z kolei stopa bezrobocia z prawie 17% spadała do dzisiejszych 5%. Nie ulega wątpliwości, że jest to ogromny sukces.

– podkreślił przedstawiciel Komisji Europejskiej. 

Gratulując nowego programu, który daje szanse na kontynuowanie prorozwojowych inwestycji w regionie nawiązał do przesłania Roberta Schumana podkreślając, że ogrom pracy, który trzeba będzie włożyć w przygotowanie i zrealizowanie jak najlepszych projektów będzie służyć przede wszystkim osiągnięciu celu, najważniejszego dla którego Unia Europejska została powołana – zapewnienia trwałego pokoju w Europie, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

Dlatego życzę Państwu jak największych sukcesów w realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

- dodał 
W ostatnich latach zrealizowano wiele projektów i inwestycji, które służą mieszkańcom i wpływają na rozwój całego regionu. To zadania z zakresu m.in. transportu, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury i turystyki.

Utworzyliśmy połączenie kolejowe Kraków-Olkusz, które znacząco poprawiło komunikację mieszkańców tej części regionu z centrum – Krakowem. Pociągami Kolei Małopolskich, od początku roku z przewieźliśmy ponad 400 tys. pasażerów. Zakupiliśmy 13 nowoczesnych pociągów, wybudowaliśmy nowoczesne zaplecze kolejowe. To wszystko po to, aby rozwijać transport kolejowy. Trzeba jasno wskazać, że tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki zewnętrzne, chociażby środki unijne

- tłumaczył w Oświęcimiu wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach utworzonej z udziałem środków europejskich Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zakupiono 50 w pełni wyposażonych ambulansów. Dwa z nich trafiły do Oświęcimia, dwa do Przeciszowa oraz do Olkusza.

Nie mamy starszego ambulansu niż sześć lat. W obszarze zdrowia patrzymy nie tylko na szpitale i jednostki medyczne będące własnością województwa. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał wsparcie w wysokości 6 milionów złotych, podobnie szpital w Chrzanowie. Wsparliśmy zakup nowoczesnego aparatu do rezonansu w szpitalu w Olkuszu. Jasno pokazujemy, że każdy pacjent jest dla nas tak samo ważny

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zdaniem wicemarszałka Józefa Gawrona inwestycje proekologicznych, które zasługują na wyróżnienie to miedzy innymi zagospodarowanie Parku Pokoju, budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach oraz projekty na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty - likwidację źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych. To łącznie blisko 12 milionów złotych.

W latach 2019-2022 na utrzymanie i rozwój Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie przeznaczyliśmy ponad 16 milionów złotych. Realizujemy dużą inwestycję – Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, której wartość przekracza 20 milionów złotych. 2,7 milionów złotych to łączna dotacja na ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski zachodniej.

- wyliczała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Troska o mieszkańców to także troska o edukację. 201 mln euro przekazano na wsparcie dzieci i młodzieży w całej Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. To projekty z obszaru edukacji przedszkolnej, szkolnictwa ogólnego i zawodowego.

Na terenie Małopolski zachodniej zawarliśmy 57 umów na łączną kwotę blisko 46 milionów złotych. 15 321 osób zostało objętych wsparciem. Powstają nowe przedszkola i żłobki. Przedszkola są doposażone w pomoce naukowe i zabawki. Dzieci mogą bezpłatnie korzystać z zajęć dodatkowych

– tłumaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Blisko 3,7 miliona złotych otrzymały szkoły i jednostki edukacyjne w ramach unijnej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Na terenie Małopolski zachodniej postało także 5 szkół modelowych.

Omawiane były także szczegóły dotyczące zaawansowania prac nad dokumentami konkursowymi i harmonogramem naborów. Uczestnicy spotkania poznali między innymi priorytetowe obszary wsparcia i nowe mechanizmy terytorialne w ramach nowej perspektywy.

Potencjalni beneficjanci Funduszy Europejskich dowiedzieli się między innymi, że dokument strategiczny dla nowych naborów wniosków, czyli tzw. SZOOP  (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) zostanie upubliczniony w lutym, tak samo jak pierwsza wersja harmonogramu naborów w 2023 r.