Fundusze Europejskie dla edukacji Nabór wniosków dla szkół w ramach MTA - Pakiet Edukacyjny II

12.05.2022
Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. To ciąg dalszy unijnego wsparcia, jakie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył szkół i placówek systemu oświaty w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19. Wnioski można składać do 1 czerwca 2022 r.

Małopolskie szkoły dobrze poradziły sobie z koniecznością pracy w tak zmienionych, innych warunkach. Niemal z marszu w szkołach wdrożone zostały nauka zdalna, e-learning i po początkowym okresie rozruchu, znakomicie spełniły swoją rolę. Dziś, w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchamiamy kolejne środki finansowe przeznaczone dla szkół i uczniów, które zostaną wykorzystane między innymi na pomoc psychologiczną dla uczniów oraz zakup laptopów i oprogramowania dla szkół w naszym regionie

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Na biurku przy ścianie są trzy uruchomione laptopy. Za jednym z nich jest Xbox, pad, pilot, głośnik. W tle widać inne urządzenie.

W związku z pandemią, praktycznie z dnia na dzień w całym kraju przemodelowano nauczanie. Tradycyjna szkolna ławka została zastąpiona domowym biurkiem. Sytuacja dla wielu rodzin była kłopotliwa, bowiem nie każdy posiadał odpowiedni do nauki sprzęt. Zareagowaliśmy natychmiast, by wesprzeć zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nauce on-line. Obecnie realizowane granty kierowane są do organów prowadzących szkoły

– dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne - z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych, które zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawcą może być wyłącznie organ prowadzący.

Nabór wniosków o przyznanie grantów obejmuje następujące wsparcia:

Grant nr 2:

umożliwia zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania. Wszystko po to, by ułatwić transformację cyfrową wybranych 22 szkół, które nie zostały tzw. ”szkołami modelowymi” w ramach pierwszej edycji Konkursu grantowego – grant 2 w projekcie pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych i wprowadzenie do nich elementów nauczania metodą STEAM z wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0. Transformacja cyfrowa wybranych szkół będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

Grant nr 3:

przyznawany jest w związku ze skutkami pandemii COVID -19 na wielowymiarowe wsparcie dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnej i psychologicznej pomocy uczniom. Wsparcie przeznaczone jest na działania uzupełniające braki edukacyjne u uczniów w realizacji podstawy programowej, a także rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej, takie jak zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań takie jak wsparcie uczniów przez psychologów i pedagogów.

Trójka dzieci siedzi w klasie przy ławce, na której znajdują się różne rzeczy. Chłopiec cieszy się. Dziewczynka sięga po książkę. W tle widać duży globus i szafeczki szkolne wypełnione kolorowymi przedmiotami.

Termin naboru: od 11 maja do 1 czerwca 2022 r.

Kwota przeznaczona na oba granty wynosi 15,5 mln zł.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na poniższych stronach internetowych:

Województwa Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski

Biuletynu Informacji Publicznej

Funduszy Europejskich w Małopolsce

Przypomnijmy, powstała na bazie Funduszy Europejskich Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – Pakiet Edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację są prowadzone z wykorzystaniem środków z Funduszy Europejskich.  Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wynosi ponad 60 milionów złotych.