Fundusze europejskie rozwijają Małopolskę

09.09.2020
Podczas Forum Ekonomicznego 2020 podjęto najważniejsze tematy gospodarcze. Jeden z paneli poświęcony był unijnej Polityce Spójności po 2020 r.

W panelu na temat unijnej Polityki Spójności po 2020 r. wzięli udział: minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemarszałek Łukasz Smółka, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, były premier Saksonii prof. Georg Milbradt, europoseł Krzysztof Hetman, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w PE. Rozmowę moderował europoseł Bogdan Rzońca. 

Mężczyzna w marynarce i krawacie

W latach 2021–2027 unijna Polityka Spójności będzie nadal wspierać zarządzane lokalnie strategie rozwoju i zapewniać władzom lokalnym środki do zarządzania zasobami. Trwa proces związany z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Zwłaszcza w obecnym czasie niezbędne są inwestycje, które stymulują potencjał gospodarczy i pomagają tworzyć miejsca pracy. Wicemarszałek Łukasz Smółka zaznaczył, że w obecnej trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, związanej z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, konieczne będzie takie formułowanie zapisów przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego, które pozwoli nie tylko niwelować negatywne skutki pandemii, ale ma on także stanowić impuls do dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionie.

"Samorząd Województwa Małopolskiego zabiega o jak najwyższe środki europejskie dla Małopolski. Czekamy na decyzje dotyczące nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusze europejskie rozwijają Małopolskę"

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do tej pory, dzięki europejskiej polityce spójności, zbudowany został znaczący potencjał w wielu sektorach i dziedzinach na poziomie regionalnym. Otrzymane w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 fundusze, pozwoliły na realizację wielu strategicznych zadań.